Privacyverklaring

Gegevens van de onderneming

Ik ben Anouschka Schutte. Mijn bedrijf heet ‘De AutismeVertaler’. Het is gevestigd in Eindhoven. Het is bereikbaar onder telefoonnummer 0651986291 of op het e-mailadres info@proactive-translations.nl.

Welke persoonsgegevens verwerkt de onderneming

Ik verwerk de volgende gegevens:

  • Je naam en/of de naam van je bedrijf
  • Je adres en/of het adres van je bedrijf
  • Je e-mailadres en/of het e-mailadres van je bedrijf
  • Je bankrekeningnummer en/of het bankrekeningnummer van je bedrijf
  • Eventueel het btw-nummer van je bedrijf
  • Eventuele persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het verlenen van mijn diensten als ervaringsdeskundig adviseur.

Doel van het verwerken van de gegevens

Ik heb deze gegevens nodig voor het verstrekken van offertes, het verlenen van diensten als ervaringsdeskundig adviseur, e.d. en het voeren van de bijbehorende administratie. Je e-mailadres kan ik daarnaast ook gebruiken voor het versturen van een kerstgroet.

Wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens

Ik heb deze gegevens nodig voor de uitvoering van een overeenkomst tussen ons, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Bijvoorbeeld:
– factureren is wettelijk verplicht, dus moet ik je facturen bewaren;
– het e-mailadres van een bedrijf bijhouden is nodig voor de uitvoering van een overeenkomst;
– het bewaren van mijn aantekeningen is mogelijk in je belang indien je later een nieuwe vervolgafspraak wilt maken of de behandeling weer wilt oppakken na een bepaalde periode (nooit langer dan twee jaar); hiervoor moet je dan wel een speciaal bewaarverzoek indienen.

Bewaartermijn

Ik bewaar je gegevens zo lang wij een zakelijke relatie onderhouden, maar minimaal voor zo lang als dat wettelijk verplicht is. Wanneer je hebt aangegeven dat je geen gebruik meer wenst te maken van mijn diensten, vernietig ik je gegevens, tenzij dat niet mag volgens de wet of wanneer ik die nodig heb voor een juridische procedure.

Manier van opslaan van de gegevens

Je gegevens staan opgeslagen op mijn computer. Deze is fatsoenlijk beveiligd door middel van een firewall en commerciële antivirussoftware.

Delen van de gegevens

Ik deel je gegevens niet met derden. De enige uitzondering zijn overheidsinstanties wanneer ik daar wettelijk toe verplicht ben. Bijvoorbeeld voor mijn aangifte Omzetbelasting.

Klachten

Wanneer je het niet eens bent met de manier waarop ik met je gegevens omga, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Maar dat heb ik natuurlijk liever niet… 😉

Toestemming vragen

Ik vraag altijd je toestemming voor het verwerken van je gegevens. Dat doe ik bij het eerste contact met je. Daarnaast is de verwerking geïmpliceerd als je mij de opdracht geeft om voor jou een adviesdienst te verlenen.

Toestemming intrekken

Je kunt op elk moment dat je dat wilt je toestemming voor het verwerken van je gegevens intrekken. Ik zal je gegevens dan onmiddellijk verwijderen. Ik kan dan echter geen opdrachten meer voor je uitvoeren.

Inzien van gegevens

Je kunt mij op elk moment vragen welke gegevens ik van je heb opgeslagen. Ik reageer dan zo spoedig als voor mij haalbaar is.

Wijzigen van gegevens

Je kunt mij op elk moment vragen om je gegevens te wijzigen. Ik voldoe daar dan zo spoedig als voor mij haalbaar is aan – meestal dezelfde of de volgende dag, tenzij dit valt in een weekend, vakantie, ziekteperiode of andere vorm van afwezigheid.

Verwijderen van gegevens

Je kunt mij op elk moment vragen om je gegevens te verwijderen. Ik reageer dan zo spoedig als voor mij haalbaar is – meestal dezelfde of de volgende dag, tenzij dit valt in een weekend, vakantie, ziekteperiode of andere vorm van afwezigheid. Ik kan dan echter geen opdrachten meer voor je uitvoeren. Wanneer ik daadwerkelijk je gegevens verwijder, hangt af van eventuele wettelijke vereisten. Bijvoorbeeld als ik een opdracht voor je heb gedaan, maar de verdiensten daaruit nog niet bij de belasting heb opgegeven. Of als de belastingaanslag over het jaar waarin ik de opdracht heb gedaan nog niet definitief is. In de tussentijd zal ik dan echter je gegevens niet meer verwerken, anders dan voor het betreffende wettelijke doel.

Meenemen van gegevens

Wanneer je wilt overstappen naar een andere adviseur, dan kun je mij vragen om opgaaf van alle gegevens die ik over je heb, zodat je die naar die nieuwe leverancier mee kunt nemen. Dit geldt echter niet voor de aantekeningen die ik heb gemaakt tijdens onze sessies.

Automatische verwerking

Je gegevens worden niet automatisch verwerkt, maar uitsluitend handmatig, door mij persoonlijk.

Contactgegevens van de verantwoordelijke persoon voor privacy- en gegevensbescherming

De persoon die bij mijn bedrijf verantwoordelijk is voor privacy- en gegevensbescherming ben ikzelf: Anouschka Schutte. Mijn contactgegevens zijn gelijk aan die van mijn bedrijf (zie boven).

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.